Forskning


Forskning och folkbildning om arbetarrörelsens historia är ett av våra verksamhetsområden. Syftet är att stimulera forskning om arbetarrörelsen och arbetslivet, med inriktning både på historien och dagsaktuella problem.

Till detta ändamål ger vi ut tidskriften Arbetarhistoria, har ett forskningsråd, samarbetar med svenska och utländska universitet och andra forskningsinstitutioner, arrangerar konferenser och seminarier, och initierar, deltar i eller ger ut andra egna publikationer.

Vi som institution, såväl som enskilda medarbetare hos oss, är medlemmar i olika kommittéer och samarbetsorgan som anordnar planeringsmöten, seminarier, konferenser och publicerar skrifter, ofta med en klar forskningsinriktning

Vi bistår vid handledning av studenter och doktorander, arrangerar gruppvisningar och samarbetar med organisationer och institutioner i syfte att öka intresset för arbetets och arbetarrörelsens historia. Våra medarbetare deltar också i pågående forskning.

Nordic Labour History Mailing List

Denna maillista är avsedd för samarbete mellan historiker inom forskningsfältet för nordisk arbetarhistoria. Vi uppmuntrar er att använda maillistan för att dela forskningsidéer och frågor, såväl som papers. Målet är att öka samarbeten mellan forskare.

Du måste vara en medlem för att både skriva till listan, eller ta del av tidigare mail på listan.

Hur man startar sin prenumeration

  • Skicka ett email till: nordic-labour-history-request [a] lists.sunet.se med ämne: ”subscribe”.
  • Svara på bekräftelsemailet. Följ instruktionerna.
  • Du är nu en medlem av Nordic Labour History Mailing List.

Besök sidan för listan

För att se samlingen av tidigare mail, besök Nordic-labour-history Archives.

Adress till listan: nordic-labour-history [a] lists.sunet.se

Glöm inte att svara och bekräfta på din prenumerationsförfrågan. Om du inte är en medlem, kan du varken ta del av föregående mail eller maila till listan.

Kommande konferenser och seminarier